Kultur och fritid för barn och unga i Umeå

Kultur i Umeå

De kallar Umeå för björkarnas stad och är en på alla sätt vacker plats. Umeå är en kultur stad sedan långt tillbaka och gör sitt bästa för att engagera kommande generationer. Umeå har därför ett kulturcentrum för barn och unga där olika aktiviteter står på agendan. Bland annat erbjuds teatergruppverksamhet, kulturpedagogiska projekt, ateljéarbete och framför allt vad de kallar för skapande lördagar.

Umeå är angelägen om sina barn och ungdomar och förstår att barn och ungdomar behöver aktiveras. Därför erbjuder Umeå olika aktiviteter för olika åldrar. Kulturcentrum har därför fått anslag av kommunens medel för att utveckla verksamheten i form av sociala investeringar. Kulturcentrum har bland annat startat projektet Drama i undervisningen. De vill med projektet integrera dramapedagogik i undervisningen. Förhoppningen är att projektet ökar barn och ungdomars självförtroende och självkänsla. Det hoppas man leder till en mer trivsam skolmiljö och att det i förlängningen förbättrar elevernas resultat. Projektet har så här långt kunnat visa positiva resultat.

Några gånger per termin erbjuder Kultur centrum vad de kallar för Skapande Lördagar. Det är kostnadsfritt och dessutom öppet för alla åldrar. Hur programmet för Skapande Lördagar ser ut varierar från gång till gång, du kan exempelvis få möjlighet att lära dig allt om babyrytmik tillsammans med ditt barn eller besöka ateljén och skapa något tillsammans med andra. På plats finns ateljépedagoger, dansledare och dessutom lördagsvärdar.

Förra året, 2014, var Umeå Europas kultur huvudstad tillsammans med Riga. Den svenska juryn var enhällig och Umeå var det självklara valet. Umeå har ett rikt kulturliv i form av flera årligen återkommande festivaler, där Kulturnatta var den mest kända. Umeå har varit en kulturell stad sedan 70-talet och det kreativa klimatet har levat vidare. Konstnärer och andra kreativa yrkesgrupper söker sig gärna till Umeå. Den som är ung och uppskattar kultur har därför alla möjligheter att utvecklas och inspireras i Umeå.

kultur