Leva och bo i Umeå

Leva i björkarnas stad

Umeå är hela Västerbottens läns residensstad och universitetsstad sedan 1965. Det finns många fördelar med Umeå oavsett vilket liv man vill leva. För många ligger Umeå alldeles för långt borta, men det är långt ifrån sanningen. I Umeå har du nära till allt; jobbet, skolan, staden, vildmarken. Det finns dessutom en flygplats inne i staden, från vilken du kan lämna Västerbotten för Europa.

Det är många som ser fördelarna med Umeå och väljer att leva där. Umeå berikas på så sätt med nya impulser och nya influenser. Umeå är den rullande stenen som inte samlar någon mossa. I takt med att Umeå växer på bredden och på höjden skapas nya arbetstillfällen, vilket naturligtvis är en grundförutsättning för att människor ska flytta dit.

En annan förutsättning är bostäder. Majoriteten av Sveriges kommuner lider svårt av bostadsbrist, så även Umeå. Dock hamnar Umeå tillsammans med Ale överst i HSB:s bostadsindex. Undersökningen visar att Umeå och Ale är de två kommuner som med högst planerat byggande tillsammans med en hög andel påbörjat byggande. Priserna på bostäder i Umeå är dessutom rimliga till skillnad från priser i många andra städer.

För Umeå har kultur länge varit förankrad i stadens identitet. Deras utbud av scener och festivaler går att jämföra med större städer. Umeå är en kombination av en liten och stor stad; rikt kulturliv, universitetsutbildningar och närheten till naturen. Således är Umeå en stad som passar de allra flesta.

Medelåldern är den unga åldern av 38 år. Förklaringen är mest troligt universitetet som attraherar unga människor från olika delar av landet. Den kreativa miljön får många av dem att stanna kvar efter avslutade studier. I många fall väljer de att starta egna företag som i sin tur lockar ännu fler unga människor att leva i staden. Den som uppskattar kreativ miljö kommer uppskatta Umeå som stad.

leva